L
Nieuwsbrief Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

Nieuwsbrief Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie


gepubliceerd op 30 maart 2015

Geachte heer, mevrouw,

De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie
(LWOE) begeleiden leerlingen met epilepsie en een schoolhulpvraag in Nederland.

Om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het signaleren van deze leerlingen hebben wij een checklist ontwikkeld die u kunt gebruiken. Deze checklist
is te downloaden op onze website.
Sinds de invoering van Passend Onderwijs zien wij dat steeds meer leerlingen vroegtijdig worden gesignaleerd en dat het LWOE in toenemende mate wordt ingeschakeld voor ondersteuning in de vorm van een kortdurende interventie.
Wij zijn tevreden over de wijze waarop Passend Onderwijs in de samenwerkingsverbanden steeds meer vorm krijgt en we de leerlingen met epilepsie nog eerder kunnen helpen.
Als u nog vragen heeft, kijk dan op onze website voor de gegevens van een onderwijskundig begeleider bij u in de regio. Of bekijk onze voorlichtingsfilms op het YouTubekanaal van het LWOE.


Met vriendelijke groet,
Namens alle onderwijskundig begeleiders van het LWOE

Marian Fenenga 
John van de Corput

Terug naar 'nieuws'