L
Leerkracht & druk gedrag

Leerkracht & druk gedrag


gepubliceerd op 13 februari 2017

In het kader van het passend onderwijs hebben leerkrachten in het reguliere basisonderwijs steeds vaker te maken hebben met diverse kinderen in één klas. Deze kinderen vragen ieder hun eigen, specifieke aanpak. Bij het zo goed mogelijk begeleiden van deze leerlingen is het prettig om technieken toe te kunnen passen waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze écht werken en welke aansluiten op de behoeften en eigenschappen van de individuele leerling. Met het Leerkracht & Druk Gedrag-project, een onderzoek naar de effectiviteit van leerkrachtstrategieën voor de aanpak van druk gedrag en/of ADHD, willen wij onderzoeken welke aanpak voor druk gedrag en/of ADHD het beste werkt bij welk kind.

In de bijlage vindt u een informatiebrief voor het schoolbestuur en leerkrachten waarin de belangrijkste punten zijn samengevat. Op onze website www.leerkrachtdrukgedrag.nl kunt u ook meer informatie vinden. Ons doel is om leerkrachten handvatten te bieden voor de aanpak van druk gedrag en/of ADHD, waarbij deze kinderen beter ondersteund worden en verergering van problemen kan worden voorkomen. Hiervoor hebben we uiteraard uw hulp nodig. We hopen dan ook van harte dat wij hierbij kunnen samenwerken met uw samenwerkingsverband en de scholen die hieraan verbonden zijn.  

Terug naar 'nieuws'