L
Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (opr) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband.

In de opr zitten 6 personeelsleden en 6 ouders gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen van de aangesloten schoolbesturen bij het samenwerkingsverband. Zij hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Om die reden moeten zij goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen het samenwerkingsverband.

Samenstelling van de opr van Kind op 1 per 1-1-2018: 

Naam afgevaardigde

Geleding

functie

Dennis Plandsoen

ouderlid

voorzitter

Hester Visser

personeelslid S(B)O

vice-voorzitter

Jos Uijtdewillegen

personeelslid

secretaris

Mariëlle van Houdt

ouderlid

penningmeester

Miranda de Been

personeelslid S(B)O

lid

Raghield Froijen

personeelslid S(B)O

lid

Karen Braamse

ouderlid

lid

Judith den Engelsman

ouderlid S(B)O

lid

Han Nieuwenhuize

ouderlid

lid

Ilona Snoep

personeelslid

lid

Ineke Wandel

personeelslid

lid

Pieternel van Haaften

ouderlid

lid

 Er is een rooster van aftreden van de OPR voor 2020-2023.

opr kind op 1 Het mailadres van het secretariaat van de opr is opr@swvkindop1.nl

 

Lees hier de instemmingsverklaring met het ondersteuningsplan 2018-2022 van de OPR.

Huishoudelijk reglement kunt u hier lezen.

Het medezeggenschapsreglement kunt u hier lezen

 

Jaarverslagen van de ondersteuningsplanraad: 

- jaarverslag OPR schooljaar 18-19

- jaarverslag OPR schooljaar 17-18

 

Agenda's OPR-vergaderingen:

- agenda OPR 28 november 2019

- agenda OPR 2 oktober 2019

- agenda OPR 3 juni  2019

agenda OPR 11 april 2019

 

Verslagen vergaderingen OPR:

- verslag OPR 2 oktober 2019

- verslag OPR 3 juni 2019

verslag OPR 11 april 2019

verslag OPR 14 november 2018

verslag OPR 25 september 2018

verslag OPR 6 juni 2018

- verslag OPR 5 maart 2018

verslag OPR 15 februari 2018

- verslag OPR 16 januari 2018

 

Nieuwsbrieven OPR:

- nieuwsbrief nr.1 - juni 2018

- nieuwsbrief nr.2 - december 2019