Kind op 1 ontWIKKEL

Nr. 5 - Hoogbegaafdheid

Positieve feedback op training hoogbegaafdheid

De eerste tranche van de Basistraining (Hoog)begaafdheid in de klas is afgerond. Gemiddeld kreeg de training bijna een 8 (3,95/5) van de deelnemers. Een mooi resultaat. We bedanken ook de directeuren die al meededen aan de online-evaluatie. We kijken uit naar de gesprekken die nog komen.
Vanzelfsprekend zijn er leerpunten. Zo gaven enkele deelnemers aan meer verdieping te hebben verwacht. Dat was jammer genoeg in een basistraining niet altijd mogelijk. We nodigen hen uit contact op te nemen met Akke om de precieze behoeften te inventariseren zodat we als Samenwerkingsverband daarop zoveel mogelijk in kunnen spelen. Een ander aandachtspunt dat terugkwam in de evaluatie is de praktische toepasbaarheid. Enkele deelnemers wilden bijvoorbeeld graag een specifieke case bespreken en daar was in de context van de groepstraining geen ruimte voor. Indien nodig kan er wellicht vanuit een AB-er wel eens meegedacht worden. IB-ers kunnen inschatten waar een meedenker gevraagd kan worden. Aan verdieping en praktische toepasbaarheid zal onze trainingspartner waar mogelijk in de volgende trainingen nog meer aandacht besteden. Mogen we de deelnemers oproepen zeker zelf ook de nodige vragen te stellen? Dan kan er direct aangegeven worden of er ruimte voor is en weten we waar de behoeften liggen.
Tot slot was de werking van het online-systeem soms een bron van irritatie. Hierover is met Cedin contact geweest en er zijn enkele aanpassingen ter verbetering doorgevoerd.

Certificaten training

Na afronding van de training ontvangen de deelnemers een certificaat met daarop informatie over hun inhoudelijke voorbereiding (e-learnings), hun aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten en hun al dan niet ingeleverde opdrachten. De certificaten voor Tranche 1 worden in februari (online) verstuurd.

Training tranche 2 gaat volledig online

De tweede tranche van de basistraining ‘(Hoog)begaafdheid in de klas’ gaat vanwege de coronamaatregelen volledig online. De deelnemers hebben hierover een bericht ontvangen. Wel nodigen we ze uit even goed de schoolbrievenbus in de gaten te houden … er ligt een kleinigheid in als ‘verzoeting’ tijdens de training.

Voor de snelle beslissers …

Voor de training die in januari van start gaat, zijn nog een paar middagplaatsen en nog meerdere avondplaatsen beschikbaar … stuur gauw een mailtje naar atick@swvkindop1.nl en ze zorgt dat je nog toegevoegd wordt. Voor de training die van start gaat in september 2022 zijn nog veel plaatsen vrij.

Kind op 1 wenst je een gezond, inspirerend en leerrijk 2022

Stichting Kind op 1
Samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs voor Oosterschelderegio en Walcheren
Adres: Deestraat 3, 4458 AJ 's Heer Arendskerke
Telefoon: 0113-228887
E-mail: info@swvkindop1.nl
Website: www.swvkindop1.nl

Verander uw abonnement    |    Bekijk online