Kind op 1 ontWIKKEL

Nr. 6 - Hoogbegaafdheid

Ontmoet ons op 11 maart

Samenwerkingsverband Kind op 1 is al een aantal jaar onderweg om de expertise voor hoogbegaafde leerlingen te verbreden. Ons hb-project is daar een voorbeeld van. We verwelkomen in de Week van de Hoogbegaafdheid en om preciezer te zijn op vrijdagmiddag 11 maart van 15 tot 17 uur graag alle geïnteresseerden voor koffie/thee met iets lekkers op onze nieuwe locatie in ’s-Heer Arendskerke om van gedachten te wisselen, informeel te brainstormen over toekomstplannen en kennis te maken met een aantal gezichten achter het project. Meld je even aan bij de projectleider: Akke Tick, atick@swvkindop1.nl

Ouderspreekuur passend onderwijs

Samenwerkingsverband Kind op 1 heeft als visie ouders nadrukkelijk te betrekken bij het vinden van passend onderwijs voor hun kind. Met het oog op de inrichting van een oudersteunpunt en vanuit het bewustzijn dat er altijd leerpunten zijn, nodigen wij ouders van hb-kinderen in deze week nadrukkelijk uit met ons contact op te nemen. Wij houden een telefonisch spreekuur op 9 maart van 13-14 uur. U kunt bellen naar: 0113-228887.

Schrijf je in voor verdiepende middag over het jonge kind

Vroegsignalering van extra onderwijsbehoeften kan problemen voorkomen. Dit geldt ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe daag je deze kinderen uit met behulp van reguliere materialen in groep 1/2? De training is bijna klaar en gaat in mei van start. Trainster is Dorine Bier, groepsgrootte maximaal 8 personen. Locatie: een klas van een van de deelnemers. Kosten zijn 30 euro per deelnemer. De precieze datum en de locatie worden met de deelnemers afgestemd. Schrijf je nu vast in via atick@swvkindop1.nl. De mensen die hun interesse al kenbaar maakten, ontvangen voor 15 maart een bericht.

Wat zijn jouw vragen over de combinatie hb-autisme

(Hoog)begaafde leerlingen met tegelijkertijd een ander aandachtspunt geven begeleiders geregeld uitdagingen. Binnen de werkgroep ‘dubbel bijzondere kinderen’ onderzoeken we op dit moment de kennis en ervaring in de regio over de combinatie hoogbegaafdheid-autisme? Ken of ben je een expert? Neem dan contact op met Akke (atick@swvkindop1.nl).

Schrijf je in voor de basistraining ‘Hoogbegaafdheid in de klas’. Honderden collega’s gingen je al voor.

Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt medewerkers van ieder schoolteam (directeur, leerkrachten, IB-ers, …) de gelegenheid deel te nemen aan de basistraining hoogbegaafdheid met als doel de basis-expertise van iedere school te vergroten en te verdiepen op de volgende terreinen:
– Herkenning van (hoog)begaafde leerlingen: signaleren 
– Structurele verrijking van het lesaanbod: compacten en verrijken 
– Gedifferentieerd lesgeven: klassenmanagement 
– Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen: coachen en begeleiden 
De training bestaat uit vier bijeenkomsten. Je kunt starten nog starten in september 2022. Meer details vind je in het informatieblad.
Heb je behoefte aan meer informatie, neem gerust contact op met projectleider Akke Tick (atick@swvkindop1.nl).

Groepsdoorbroken werken aan cognitieve functies

Bij de Oost-Souburgse school met een fulltime hb-afdeling (Tweemaster/Kameleon) willen ze hun leerlingen bewustmaken van hun cognitieve functies. Groepsdoorbroken werken de kinderen aan één van de onderste bouwstenen (waarnemen, nauwkeurig zijn of niet impulsief zijn) van de piramide. Ze werken aan de bouwsteen die bij hen nog onvoldoende ontwikkeld is. Door gebruik te maken van spelletjes (denk hierbij aan set, vlotte geesten en dergelijke) gaan ze deze vaardigheden trainen. Tijdens dit proces worden ze zich bewust van hun valkuilen en leren ze deze te voorkomen. ‘Op deze manier werken we aan een stevige basis!’, aldus directeur Ruud Hoogesteger.
Meer informatie: kimverweij@archipelscholen.nl

Plusklassen? Waar jij ligt jouw behoefte aan meer kennis

In de evaluatie van de trainingen met deelnemers en directeuren in Tranche 1 kwam onder andere naar voren dat er behoefte is aan meer kennis over te gebruiken materialen in de plusklas en de verbinding met de reguliere klas. Laat je interesse weten via een mail aan atick@swvkindop1.nl

Kei in Hoogbegaafdheid

Alle scholen die deelnamen aan Tranche 1 en 2 hebben het boek inmiddels ontvangen.

Heb jij informatie voor de nieuwsbrief? Zend je informatie naar atick@swvkindop1.nl

Stichting Kind op 1
Samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs voor Oosterschelderegio en Walcheren
Adres: Deestraat 3, 4458 AJ 's Heer Arendskerke
Telefoon: 0113-228887
E-mail: info@swvkindop1.nl
Website: www.swvkindop1.nl

Verander uw abonnement    |    Bekijk online