Kind op 1 ontWIKKEL

Nr. 9 - Hoogbegaafdheid

Slechte resultaten en toch hoogbegaafd: wat doe je dan?

Hoogbegaafd? Hij moet eerst maar eens goede resultaten laten zien. In deze bijeenkomst gaan we in op onderpresteren. Hoe komt het, dat de resultaten soms niet passen bij het beeld? En waarom is procesgericht begeleiden zo belangrijk voor hoogbegaafde leerlingen? Moet je de resultaten dan maar helemaal loslaten? Aan welke doelen en vaardigheden kun je werken met de leerling?
Na deze bijeenkomst:

 • Weet je wat onderpresteren is
 • Weet je waarom de resultaten kunnen afwijken.
 • Ken je het belang van procesbegeleiding voor hoogbegaafde leerlingen.
 • Heb je praktische tips gekregen voor het werken aan doelen en vaardigheden.

Praktisch
Kosten: worden gedragen door het Samenwerkingsverband.
Locatie: online.
Maximum aantal deelnemers: 40.
Data 2022-2023: Neem 3 oktober 2022 of 9 februari 2023 deel.
Tijd: 15:15 – 17:15 uur.

Inschrijving: stuur een mail naar info@swvkindop1.nl

Basistraining (hoog)begaafdheid: laatste plaatsen voor start op 28 september

Er zijn nog een paar plaatsen vrij in de laatste serie basistrainingen (hoog) begaafdheid die start op 28 en 29 september. Details vind je in het informatieblad. Stuur snel een mail naar info@swvkindop1.nl om je plek te verzekeren. Heb je je aangemeld, maar donderdag 22 september nog niets gehoord over de locatie? Er is dan iets misgegaan en stuur dan ook een mail. 

Hoe maak je reguliere materialen interessant voor de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong?

Slimme kleuters, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, … hoe je ze ook noemt, in bijna iedere klas zit er wel een kleuter voor wie het standaard aanbod in groep 1-2 onvoldoende is. Een kind dat thuis gewend is heel andere zaken te doen dan er op school in de kast liggen. Denk maar aan puzzels met veel meer stukjes. In een twee uur durende training met theorie en praktijk laat Dorine Bier je zien hoe je reguliere materialen eenvoudig aantrekkelijk maakt voor deze leerling.
Praktisch
Kosten: 30 euro per persoon. Facturatie verloopt via het schoolbestuur.
Locatie: in een klaslokaal van een van de deelnemers. De training gaat door bij een minimum van 4 deelnemers. Het maximale aantal is 8.
Kies een van de volgende data in 2022-2023: 14 oktober 2022, 21 november 2022, 20 januari 2023, 17 maart 2023, 5 april 2023, 26 mei 2023 of 7 juni 2023.
Tijdstip: afhankelijk van eindtijd deelnemende scholen.
Inschrijving: stuur een mail naar info@swvkindop1.nl met daarbij antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is je voorkennis rond hoogbegaafdheid?
 • Heb je al trainingen gevolgd? Zo ja, welke?
 • Hoe laat gaat jouw school uit?
 • Kan de training plaatsvinden op jouw school?

Workshops rond de combinatie (hoog)begaafdheid-autisme

Sommige leerlingen zijn dubbel bijzonder in de combinatie (hoog)begaafdheid en autisme. Hoe stemmen we de onderwijsbehoeften van deze kinderen zo af dat we tegemoetkomen aan het hoogbegaafd zijn, maar ook aan wat nodig is in het kader van autisme? Waar zit de overlap in kenmerken, waar vinden we een uitdaging en hoe gaan we hiermee om in de klas zijn enkele onderwerpen die aan bod komen in de twee uur durende workshop HB/autisme. Willemien Hoekstra leidt de training. Ze gaat ook in op welke materialen we kunnen inzetten en waarom.
Praktisch
Kosten: 30 euro per persoon. Facturatie verloopt via het schoolbestuur.
Locatie: in een klaslokaal van een van de deelnemers. De training gaat door bij een minimum van 4 deelnemers. Het maximale aantal is 8.
Kies een van de data in 2022-2023: 3 november 2022, 6 december 2022 (vol), 12 januari 2023, 14 februari 2023, 9 maart 2023, 13 april 2023, 16 mei 2023 of 20 juni 2023.
Inschrijving: stuur een mail naar info@swvkindop1.nl

Integratie plusklas en/of HB-aanbod in de reguliere groep

Startend met een kick-off onder leiding van Cedin gaat in het voorjaar van 2023 een project van start over het integreren van HB-aanbod in je school. Hoe sluit je ook in de dagelijkse lessen aan op HB-leerlingen? Wat doen ze naast de groep (in bijvoorbeeld een plusklas) en wat doe je daarmee in de groep? Hoe stem je het aanbod op elkaar af? Uit de evaluaties van de basistraining (hoog)begaafdheid in de klas blijkt dat dit een opgave is voor veel HB-specialisten en coördinatoren in de scholen. We willen graag inspiratie brengen en krachten bundelen. Over de precieze inhoud en vorm van het project denken we nog na. Denk je graag mee? Heb je specifieke vragen? We staat je graag te woord.

Webinar Executieve functies

Hoogbegaafde leerlingen hebben slechte executieve functies. Is dat zo? En wat zijn executieve functies eigenlijk? Omdat goede executieve functies en vaardigheden in belangrijke mate bijdragen aan het schoolsucces, is het nodig dat je als leerkracht weet waar we het precies over hebben en hoe je ze het beste kunt ondersteunen.
Na dit twee uur durende webinar:

 • Heb je kennis van executieve functies en zelfregulatie.
 • Weet je wat de relatie is tussen IQ, hoogbegaafdheid en executieve functies.
 • Weet je meer over werkhouding en taakgerichtheid bij hoogbegaafde leerlingen.

Praktisch
Kosten: worden gedragen door het Samenwerkingsverband.
Locatie: online.
Maximum aantal deelnemers: 40.
Data 2022-2023: Neem 17 november 2022 of 27 maart 2023 deel.
Tijd: 15:15 – 17:15 uur.
Inschrijving: stuur een mail naar
info@swvkindop1.nl.

Stichting Kind op 1
Samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs voor Oosterschelderegio en Walcheren
Adres: Deestraat 3, 4458 AJ 's Heer Arendskerke
Telefoon: 0113-228887
E-mail: info@swvkindop1.nl
Website: www.swvkindop1.nl

Verander uw abonnement    |    Bekijk online