Nr. 1 - Januari 2021

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsraad binnen het samenwerkingsverband. Er zijn 12 leden actief binnen deze raad, waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor. 

Wij denken, onafhankelijk, mee met het beleid, kijken naar de cijfers en hebben het over bepaalde onderwerpen. Deze komen vanuit het samenwerkingsverband, de scholen en/of de ouders. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

• Plaatsen van leerlingen, die moeilijk plaatsbaar zijn.
• Monitoren van de uitgegeven arrangementen. 
• Het volgen van de werkgroep rond nieuw beleid, op bijvoorbeeld subsidies voor hoogbegaafde
   leerlingen. 
• Kwaliteitsbeleid/kwaliteitscyclus.
• De ontwikkelingen rond de nieuwe toekenning arrangementen

Nieuwe leden - MELD JIJ JE AAN?

Voor schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar nieuwe leden, die voor 4 jaar zitting nemen in de OPR. Jaarlijks treden een aantal leden af, je vind het rooster van aftreden op:
https://www.swvkindop1.nl/over-ons/ondersteuningsplanraad/
Neem gerust een kijkje om een beeld te krijgen van wat wij doen. 
Op de website vind je ook meer informatie over het samenwerkingsverband Kind op 1. 

Via digitale verkiezingen worden in maart 2021 nieuwe leden vanuit personeel en vanuit de oudergeleding gekozen. Informatie over de eerstvolgende verkiezingen zijn ontvangen vanuit de eigen school. Meld jij je aan?! Mail dan naar dennisplandsoen@gmail.com 

Nieuwsgierig of een keertje kennismaken? Je mag vrijblijvend (online) aanschuiven bij de OPR- vergadering van 11 februari. Neem hiervoor contact op via de mail opr@swvkindop1.nl

Wil je ons helpen door wat vragen te beantwoorden over ouderbetrokkenheid bij passend onderwijs?
Vul dan onze korte vragenlijst in:

Vragenlijst
Dennis (voorzitter)
Dennis (voorzitter)
Zelf heb ik geen professionele achtergrond in de scholing of begeleiding van kinderen, Ik ben werkzaam als commercieel manager binnen de installatietechniek. Als ouder van twee kinderen (4 en 6) ben ik echter wel betrokken bij het welzijn van kinderen op school. Om die reden vind ik het belangrijk dat er ook ondersteuning bestaat voor kinderen die dit nodig hebben en draag hier graag mijn steentje aan bij als voorzitter van de OPR.
Ilona (secretaris)
Ilona (secretaris)
Ik ben werkzaam als intern begeleider op openbare basisschool Schengehof in ‘s-Heer Arendskerke. Deze school valt onder de stichting Alberoscholen. Omdat ik graag meedenk om de leerlingen passend onderwijs te bieden in de mogelijkheden van het onderwijs en de kansen van het kind, vind ik het waardevol om als personeelslid een actieve bijdrage te leveren als secretaris in de OPR van het samenwerkingsverband Kind op1!
Miranda (penningmeester)
Miranda (penningmeester)
Als orthodidacticus houd ik mij bezig met de onderwijsinhoud en de zorg voor leerlingen die zeer moeilijk leren en hierbij veel extra ondersteuning nodig hebben. Ik vind het een uitdaging om voor alle leerlingen een passende “route” binnen het onderwijs uit te stippelen, waarbij hun welbevinden voorop staat en zij optimaal tot leren kunnen komen. Als lid van de OPR denk ik graag mee over mogelijkheden om dit zo goed mogelijk te organiseren, indien nodig ook buiten de bestaande kaders!
Han
Han
Ik ben vader van twee jongens van 9 en 7 en werkzaam in de elektrotechniek. Via de basisschool werd gevraagd of ik, naast de MR en de GMR, me ook kandidaat wilde stellen voor de OPR. Aangezien mijn oudste zoon een arrangement heeft via het loket, leek me dit interessant en heb ik dat gedaan.
Raghield
Raghield
Mijn naam is Raghield Froijen, moeder van 3 kinderen en leerkracht op SO de Klimopschool te Middelburg. Ik ben sinds ik de PABO verlaten heb al werkzaam binnen het speciaal onderwijs. Ik heb vele zoektochten naar “passend onderwijs” meegemaakt. Ik hoop dat ik met mijn ervaring een steentje bij kan dragen aan goed passend onderwijs in Walcheren en de Oosterschelde regio.
Hester
Hester
Ik werk 12 jaar als leerkracht op OdyZee te Kloetinge. OdyZee is een school voor speciaal onderwijs. Vanuit het oogpunt van passend onderwijs en mijn positie binnen dit onderwijs, vind ik het interessant om betrokken te zijn bij de zaken die spelen en besproken worden in de OPR van Kind op 1.
Pieternel
Pieternel
Ik ben moeder van 1 dochter op het basisonderwijs met een arrangement Kind op 1. Ik werk met volwassenen met een ernstig verstandelijk beperking. Ik vind het leuk om in de OPR te zitten en zo meer te weten over de gang van zaken binnen scholen voor kinderen die net iets meer nodig hebben dan het reguliere basisonderwijs en om mee te denken over zaken waar de OPR inspraak in heeft.
Ineke
Ineke
Als meerschoolse intern begeleider van 3 scholen in de Oosterschelderegio is het zoeken, vinden van en werken aan passende ondersteuning voor kinderen mijn dagelijks werk. Om met mijn kennis en ervaring mee te denken, mee te praten, te adviseren en in te stemmen hoe er het best passend ondersteund kan worden in de onderwijsbehoeften van alle kinderen ben ik lid van de OPR.
Judith
Judith
Als ouder van 2 kinderen in de basisschoolleeftijd ben ik lid van de ondersteuningsplanraad. Omdat mijn ene dochter in het regulier, onderwijs volgt en de ander in het speciaal onderwijs, met daarbij 1 dag in het regulier, probeer ik met mijn kennis en ervaring hierin een bijdrage te leveren en mee te denken, zodat ieder kind met de juiste hulp en middelen het beste onderwijs kan volgen.
Karen
Karen
Ik ben Karen Braamse, moeder van 2 dochters van 5 en 7 in het reguliere basisonderwijs. Ik ben werkzaam binnen jeugd GGZ en heb binnen mijn werk veel te maken gehad met de combinatie onderwijs en zorg. Ik denk dat de samenwerking tussen beide beter kunnen, wat één van de redenen was om me in te zetten voor de OPR van Kind op één. Ik vind het erg belangrijk dat alle kinderen met plezier, passend bij hun ontwikkeling onderwijs kunnen volgen en daar wil ik op deze manier graag mijn steentje aan bijdragen.
Relinde
Relinde
Ik ben moeder van 4 kinderen en sinds 2017 pleegmoeder van een jongen van 7 jaar. Hierdoor is er intensief contact met verschillende discipline’s en organisaties die rondom het kind staan. In zowel mijn werk als pedagogisch hulpverlener op een orthopedagogisch dagcentrum voor verstandelijk gehandicapte kinderen, als het begeleiden van ons pleegkind vind ik het belangrijk om de mogelijkheden, krachten en kwaliteiten van het kind,de ouders en school uit te diepen en te versterken. Ieder kind, ongeacht de mate van de beperking, heeft namelijk behoefte aan ontwikkeling. Waarbij ik het van belang vind dat ieder kind recht heeft op een juiste plek! Het lijkt mij daarom leuk om een bijdrage te kunnen leveren binnen het samenwerkingsverband waarbij het kind centraal staat.
Nicole
Nicole
Vanaf 2012 ben ik werkzaam als leerkracht. Sinds 2018 ben ik werkzaam op basisschool de Zandplaat in Ovezande (Stichting Prismascholengroep), dit jaar in groep 5. Tijdens mijn werk heb ik veel te maken met kinderen die gebruik maken van het samenwerkingsverband kind op 1. Ik vind het ontzettend belangrijk dat alle kinderen onderwijs krijgen dat het beste bij ze past en probeer op deze manier mijn steentje daaraan bij te dragen.
Vragenlijst

Meer informatie - vragen - ideeën

Wil je meer weten? Heb je vragen of ideeën? Wij horen het graag. 
Je kunt ons bereiken via opr@swvkindop1.nl

Stichting Kind op 1
Samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs voor Oosterschelderegio en Walcheren
Adres: Evertsenstraat 100, 4461 XS Goes
Telefoon: 0113-228887
E-mail: info@swvkindop1.nl
Website: www.swvkindop1.nl

Verander uw abonnement    |    Bekijk online