Corona-update na 11 mei

De scholen zijn weer opgestart en op een aantal scholen wordt de ambulante begeleiding weer opgestart op de locatie. Begrijpelijkerwijs zijn nog niet op alle scholen externen waaronder AB-ers welkom. Tevens zijn er begeleiders die zelf vanwege persoonlijke omstandigheden nog niet verschillende scholen zullen bezoeken en dus de begeleiding nog een periode voortzetten middels videobellen e.d.

Ook het kantoorpersoneel van Kind op 1 werkt nog vanuit huis, omdat hun kantoor zich in een school bevindt. Hopelijk verloopt de opstart goed en kunnen we nog voor de zomer allemaal weer van schermpjes naar snoetjes.

Succes allemaal en blijf gezond!