In schooljaar 2020-2021 wordt SWV Kind op 1 begeleid door het kenniscentrum LVB in een project om de signalering en aanpak voor leerlingen die mogelijk op een licht verstandelijk beperkt niveau functioneren te verbeteren. Er hebben al diverse activiteiten plaatsgevonden:

  • Ambulant begeleiders van Kind op 1 die deze kinderen begeleiden zijn geïnformeerd over een hulpmiddel bij screening en over de materialen die het kenniscentrum ontwikkelde die kunnen helpen bij het aanscherpen en verdiepen van de aanpak en begeleiding.
  • Orthopedagogen die voor de schoolbesturen werken zijn geïnformeerd over de visie van het kenniscentrum op LVB en over de testbatterij die het kenniscentrum ontwikkelde.
  • IB-ers zijn ook geïnformeerd over de SAF (het hulpmiddel bij de screening) en de materialen die het kenniscentrum ontwikkelde om de aanpak te versterken.
  • Studenten van de hogeschool Rotterdam doen literatuuronderzoek in combinatie met interviews met diverse mensen uit ons werkveld om te komen tot een tool om de gesprekken met ouders te verbeteren.

In de volgende klankbordgroepen voor IB-ers staan we weer stil bij dit traject. De bedoeling is om in de 2e helft van het jaar op een aantal scholen een traject met de SAF en eventueel diagnostiek te doorlopen en dan de OPP’s te verbreden en/of verdiepen.