Het verder ontwikkelen van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen heeft tot en met schooljaar 2022-2023 een vaste plaats binnen ons samenwerkingsverband. Dankzij een subsidie van OCW kunnen we vol inzetten op ontwikkeling, training en scholing over dit onderwerp. We houden je vanaf nu geregeld op de hoogte. Heb je nieuws dat je wilt delen? Stuur een mail naar atick@swvkindop1.nl.  Akke ondersteunt ons met de projectuitvoering.

Visie
Binnen alle activiteiten in het project willen we graag werken vanuit een handelingsgerichte visie op hoogbegaafdheid: vanuit wat de leerlingen nodig hebben het aanbod verbeteren. Die verbetering zullen we in de regio samen moeten bewerkstelligen is onze overtuiging. Samenwerking is dus een ander belangrijk thema. In de video die Tijl Koenderink maakt als opstart voor ons project is de inhoudelijke visie mooi weergegeven.

Kijk hem hier terug:

In de video zie je enkele documenten en schema’s in beeld. Je vindt ze hier:

Op basis van vragen die mensen stelden n.a.v. de video hebben we nog een inspirerende Q&A sessie gehad met Tijl Koenderink vol met praktische tips. Ook een aanrader om terug te kijken:

Stuurgroep
Het project over hoogbegaafdheid wordt inhoudelijk besproken in de stuurgroep. Deze groep is ontstaan ten tijde van de aanvraag van de subsidie en later aangevuld om als denktank te fungeren en deels mee te draaien in de uitvoering van activiteiten. De stuurgroep bereidt voorstellen voor en legt verantwoording af aan het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband. Op dit moment bestaat de stuurgroep uit de volgende leden:

Akke Tick (projectleider)
Annemiek van der Mark
Dorine Bier
Ilona Snoep
Jeanette van Loo
Jeroen Nouwens
Johan Jacobs
John Eckhardt
Madeleine Weij
Marian Totté
Martha Hendriks
Ruud Hoogesteger
Willemien Hoekstra