Het verder ontwikkelen van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen heeft tot en met schooljaar 2022-2023 een vaste plaats binnen ons samenwerkingsverband. Dankzij een subsidie van OCW kunnen we vol inzetten op ontwikkeling, training en scholing over dit onderwerp. We houden je vanaf nu geregeld op de hoogte. Heb je nieuws dat je wilt delen? Stuur een mail naar atick@swvkindop1.nl.  Akke ondersteunt ons met de projectuitvoering.

Schrijf je in voor de basistraining (hoog)begaafdheid
(Hoog)begaafde leerlingen zijn overal. Met de juiste aandacht voor hun behoeften kunnen de meesten van hen een goede schoolloopbaan doorlopen in onze regio. Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt ieder schoolteam (directeur, leerkrachten, IB-ers) de gelegenheid deel te nemen aan de basistraining hoogbegaafdheid met als doel de expertise van iedere school te vergroten en te verdiepen op de volgende terreinen:

– Herkenning van (hoog)begaafde leerlingen: signaleren
– Structurele verrijking van het lesaanbod: compacten en verrijken
– Gedifferentieerd lesgeven: klassenmanagement
– Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen: coachen en begeleiden

De training bestaat uit vier bijeenkomsten. Je kunt starten in september 2022. Meer details vind je in het informatieblad.
Heb je behoefte aan meer informatie, neem gerust contact op met projectleider Akke Tick (atick@swvkindop1.nl).

Visie
Binnen alle activiteiten in het project willen we graag werken vanuit een handelingsgerichte visie op (hoog)begaafdheid: vanuit wat de leerlingen nodig hebben ons aanbod verbeteren. Die verbetering zullen we in de regio samen moeten bewerkstelligen is onze overtuiging. Samenwerking is dus een ander belangrijk thema. In de video die Tijl Koenderink maakte als opstart voor ons project is de inhoudelijke visie mooi weergegeven.

Kijk hem hier terug: https://www.youtube.com/watch?v=K8elOvchODs&feature=youtu.be

In de video zie je enkele documenten en schema’s in beeld. Je vindt ze binnenkort hier.

Op basis van vragen die mensen stelden naar aanleiding van de video hebben we nog een inspirerende Q&A-sessie gehad met Tijl Koenderink vol met praktische tips. Ook een aanrader om terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=YOrRCvlnicQ&feature=emb_title

Stuurgroep
Het project over (hoog)begaafdheid wordt inhoudelijk besproken in de stuurgroep. Deze groep is ontstaan ten tijde van de aanvraag van de subsidie en later aangevuld om als denktank te fungeren en deels mee te draaien in de uitvoering van activiteiten. De stuurgroep bereidt voorstellen voor en legt verantwoording af aan het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband. Op dit moment bestaat de stuurgroep uit de volgende leden:

Akke Tick (projectleider)
Annemiek van der Mark
Carla Blankenstijn
Dorine Bier
Ilona Snoep
Jeanette van Loo
Johan Jacobs
John Eckhardt
Madeleine Weij
Marian Totté
Martha Hendriks
Martineke Biesma
Ruud Hoogesteger
Ton Schults
Willemien Hoekstra

We hebben ook een nieuwsbrief over hoogbegaafdheid.
Nieuwsbrief 7 (april 2022): “Gratis training, hb-beleid, verdieping ‘Jonge kind’ en veel meer” kun je hier online bekijken.
Nieuwsbrief 6 (maart 2022): “Zien we jou op vrijdag 11 maart?” kun je hier online bekijken.
Nieuwsbrief 5 (december 2021): “Speciale editie: Training (Hoog)begaafdheid in de klas.” kun je hier online bekijken.
Nieuwsbrief 4 (november 2021): “Stap jij ook op de regionale (hoog)begaafdheidstrein?” kun je hier online bekijken.
Nieuwsbrief 3 (juli 2021): “(Hoog)begaafdheid: netwerken, trainingen en ander nieuws … ” kun je
hier online bekijken.
Nieuwsbrief 2 (maart 2021): “Schrijf je in voor gratis basistraining (hoog)begaafdheid” kun je
hier online bekijken.
Nieuwsbrief 1: “Hoogbegaafdheid” kun je hier online bekijken.Wilt je zelf die nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail met in het onderwerp “AANMELDEN NIEUWSBRIEF HOOGBEGAAFDHEID” naar: ggeertse@swvkindop1.nl