Binnen de wet passend onderwijs zijn scholen de aanvragers van ondersteuning. Zij zullen daarover altijd overleg met ouders/verzorgers hebben. Contact met ouders/verzorgers en met de leerling is bij Kind op 1 voorwaarde om ondersteuning te kunnen krijgen. Bij de uitvoering van arrangementen wordt met ouders overlegd hoe zij betrokken willen zijn en worden.

Nieuw in de regio?
Komt u of uw kind in deze regio wonen en heeft u nog geen contact met een basisschool betrokken bij Kind op 1? Bel dan met 0113-228887 en we helpen u snel verder.

Zorgplicht
Scholen zijn verplicht om ouders/verzorgers te helpen een passende schoolplek te vinden. Ze zijn niet verplicht die plaats zelf te bieden. Om hierin een besluit te kunnen nemen doen scholen een goed onderzoek naar de onderwijsbehoeften van het kind en begeleidingsmogelijkheden van de school. Kind op 1 kan helpen bij het onderzoek, kan indien nodig een arrangement aanbieden én kan helpen zoeken naar een passende plek als de conclusie is dat deze school geen passend aanbod heeft. Het is dus niet nodig om als ouders/verzorgers zelf te blijven zoeken. Laat de school ons benaderen en we helpen mee.

Medezeggenschap
Binnen het samenwerkingsverband hebben ouders/verzorgers een belangrijke plaats in de ondersteuningsplanraad. Deze raad is het medezeggenschapsorgaan van Kind op 1.