Ouders/verzorgers spelen een heel belangrijke rol in de ondersteuning van hun kind. Zij kennen hun kind goed en het verhaal van ouders mag dus nooit ontbreken bij een aanvraag.

Bij de uitvoering van een arrangement wordt altijd aan ouders gevraagd hoe zij betrokken willen worden. De ambulant begeleiders hebben hier aandacht voor. Bij een arrangement wordt ook een ontwikkelingsperspectief gemaakt. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van dit document.

Ouders/ verzorgers hebben ook een belangrijke rol in de ondersteuningsplanraad: de medezeggenschap in het samenwerkingsverband. Elk jaar zijn er vacatures, dus kijk zeker even op deze pagina