Voor het personeel van de stichting Kind op 1 en voor de ingehuurde medewerkers is er de medezeggenschapsraad-personeel. Zij behartigen de belangen van het personeel en denken mee met het bestuur m.n. met het personeelsbeleid.

De MR-p bestaat uit 3 leden. In 2019-2020 zijn dit: