De ondersteuningsplanraad is het algemene medezeggenschapsorgaan van Kind op 1. Elke samenwerkingsverband heeft zo’n OPR. De OPR bestaat uit ouders en personeelsleden (van de scholen) en mag meebeslissen over het beleid van Kind op 1. In ons samenwerkingsverband werken we met 12 gekozen leden: 6 ouders/verzorgers en 6 personeelsleden.

Samenstelling van de OPR per 1-9-2020 vind je hier

Rooster van aftreden
We werken met een jaarlijks rooster van aftreden. Hier vind je het meest actuele.


Verslagen vergaderingen OPR
– Verslag OPR-vergadering 11-02-2021
– Verslag OPR-vergadering 20-12-2020
Verslag OPR-vergadering 29-09-2020
Verslag OPR-vergadering 23-06-2020
Verslag OPR-vergadering 19-02-2020
Verslag OPR-vergadering 28-11-2019
Verslag OPR-vergadering 02-10-2019

Jaarverslagen OPR
– Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018

Statuten en reglementen
Huishoudelijk reglement OPR
MR-reglement
Medezeggenschapsstatuut Kind op 1