De ondersteuningsplanraad is het algemene medezeggenschapsorgaan van Kind op 1. Elke samenwerkingsverband heeft zo’n OPR. De OPR bestaat uit ouders en personeelsleden (van de scholen) en mag meebeslissen over het beleid van Kind op 1. In ons samenwerkingsverband werken we met 12 gekozen leden: 6 ouders/verzorgers en 6 personeelsleden.

Samenstelling van de OPR per 1-8-2019 vind je hier

Rooster van aftreden
We werken met een jaarlijks rooster van aftreden. Hier vind je het meest actuele.

Agenda's vergaderingen OPR
- De OPR-vergadering van 15-04-2020 is gecanceld. Lees meer in de brief.
- OPR-vergadering 28-11-2019
- OPR-vergadering 02-10-2019
- OPR-vergadering 19-02-2020
- OPR-vergadering 23-06-2020


Verslagen vergaderingen OPR
Verslag OPR-vergadering 28-11-2019
Verslag OPR-vergadering 02-10-2019
Verslag OPR-vergadering 19-02-2020
Verslag OPR-vergadering 23-06-2020

Jaarverslagen OPR
Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018

Statuten en reglementen
Huishoudelijk reglement OPR
MR-reglement
Medezeggenschapsstatuut Kind op 1