Kind op 1 is een netwerkorganisatie bestuurd door 20 schoolbesturen met scholen in de Oosterschelderegio en Walcheren. Het gaat om:

Alberoscholen www.alberoscholen.nl Dhr. Vis, dagelijks bestuur, voorzitter

Archipel Scholen www.archipelscholen.nl Dhr. Zielstra, lid algemeen bestuur

LEV-WN www.levwn.nl Dhr. Tromp, lid algemeen bestuur

Lowys Porquin www.lowysporquin.nl, Dhr. Cépèro, lid algemeen bestuur

Montessori-Vereniging Tholen www.montessorischooldekraal.nl, lid algemeen bestuur

Obase www.obase.nl Dhr. de Keijzer, dagelijks bestuur, secretaris

Octho www.octho.nl Dhr. Berends, lid algemeen bestuur

Omnis Kindcentra www.omniskindcentra.nl Mevr. Brand, lid algemeen bestuur

Onze Wijs www.onzewijs.nl Dhr. van den Oord, lid algemeen bestuur

Primas-scholengroep www.primas-scholengroep.nl Mevr. de Jong, lid algemeen bestuur

Prisma Scholengroep www.prisma-scholen.nl Dhr. Voet, dagelijks bestuur, penningmeester

Radar www.radarscholen.nu Dhr Pronk, lid algemeen bestuur

Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag www.absmiddelburg.nl Dhr. Sanderse, lid dagelijks bestuur

Stichting De Korre www.dekorre.nl Dhr. van Esch, lid algemeen bestuur

Stichting Respont www.respont.nl Dhr. Hut, lid dagelijks bestuur

Stichting Som www.stichtingsom.nl Dhr. Soffers, lid algemeen bestuur

VBCO Bruinisse www.cbsopdreef.nl lid algemeen bestuur

VPCO Tholen www.vpcotholen.nl Dhr. van der Kooij, lid algemeen bestuur

Vlissingse Schoolvereniging www.vsvsite.nl Dhr. Nagtegaal, lid algemeen bestuur

Vrije School Zeeland www.vsz.nl Mevr. Kerklaan, lid algemeen bestuur