Contacten met de scholen lopen veelal via de intern begeleiders. Het is daarom goed dat de intern begeleiders geïnformeerd blijven én het samenwerkingsverband feedback kunnen geven. Daarvoor organiseren we 3x per jaar de IB klankbordgroepbijeenkomsten steeds op 5 locaties. Op deze bijeenkomsten worden actuele zaken uitgewisseld en ontmoeten intern begeleiders van verschillende schoolbesturen elkaar. Kijk in de agenda voor de data. Je hoeft je niet aan te melden en kunt gewoon aansluiten op de datum die jou die ronde het best past. Uiterlijk een week voorafgaand aan de eerste datum van een ronde krijgen alle intern begeleiders een uitnodiging en programma. Niet gekregen? Vraag of Gonny je op de lijst zet: ggeertse@swvkindop1.nl

Verslag
Er wordt van de bijeenkomsten geen verslag gemaakt. Werken we met een powerpoint of mentimeter dan verschijnt die na de 5e bijeenkomst op deze website. Vraag een collega die wel gaat om informatie voor je “mee te nemen.” Of, beter nog, sluit aan op één van de andere data. Je bent van harte welkom!

In mei/juni 2021 hebben we een sessie gehad met Auris waarvan je hier de mentimeter ziet.

Ook hebben de 4 taalklassen voor nieuwkomers verteld over hun expertise en aanbod. Hier vind je de presentaties van Goes , Middelburg, Zierikzee en Tholen.

Bekijk hier de informatie over Let’s Talk Zeeland (vrijwilligers-talken)

Bekijk hier de presentatie OPP van Miranda de Been mei 2022

Bekijk hier het IB klankbord mei-juni 2022

Bekijk hier het IB klankbord oktober-november 2022