Contacten met de scholen lopen veelal via de intern begeleiders. Het is daarom goed dat de intern begeleiders geïnformeerd blijven én het samenwerkingsverband feedback kunnen geven. Daarvoor organiseren we 3x per jaar de IB klankbordgroepbijeenkomsten steeds op 5 locaties. Op deze bijeenkomsten worden actuele zaken uitgewisseld en ontmoeten intern begeleiders van verschillende schoolbesturen elkaar. Kijk in de agenda voor de data. Je hoeft je niet aan te melden en kunt gewoon aansluiten op de datum die jou die ronde het best past. Uiterlijk een week voorafgaand aan de eerste datum van een ronde krijgen alle intern begeleiders een uitnodiging en programma. Niet gekregen? Vraag of Gonny je op de lijst zet: ggeertse@swvkindop1.nl

Verslag
Er wordt van de bijeenkomsten geen verslag gemaakt. Werken we met een powerpoint of mentimeter dan verschijnt die na de 5e bijeenkomst op deze website. Vraag een collega die wel gaat om informatie voor je “mee te nemen.” Of, beter nog, sluit aan op één van de andere data. Je bent van harte welkom!

Bekijk hier de jaarplanning voor de IB-ers voor schooljaar 2020-2021

Bekijk hier de Powerpoint presentatie van de IB-bijeenkomsten, gehouden in jan/febr 2020

Bekijk hier de resultaten van de Mentimeter sessie, gehouden op de IB-bijeenkomst van 29 november 2019

Bekijk hier de jaarplanning voor de IB-ers voor schooljaar 2019-2020

Bekijk hier de informatie over Let’s Talk Zeeland (vrijwilligers-talken)